SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

Informacje o sposobie realizacji zamówienia:


1. Termin realizacji dostawy na Towary zamówione w Sklepie Internetowym wynosi nie więcej niż 4 dni. Termin na dostawę Towaru biegnie od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, Sklep Internetowy może poinformować Klienta o przewidywanym terminie dostawy. Zasady dostawy towaru określone są na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:
a. odbiór w galerii
b. odbiór przez Klienta pod adresem wskazanym w zamówieniu złożonym przez Klienta.
c. odbiór przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta, pod adresem wskazanym przez Klienta.

3. W przypadku gdy jako sposób dostawy Klient wybierze dostawę do osoby trzeciej na adres wskazany przez Klienta, wówczas płatność za zamówienie musi być zrealizowana przed wysłaniem Towaru do Klienta. W związku z taką formą dostawy, osoba trzecia nie nabywa żadnych uprawnień ani roszczeń w stosunku do Ambra Stile. Klient akceptuje, że przy tak określonym sposobie dostawy Towar zostanie wydany tylko i wyłącznie osobie wskazanej przez Klienta

4. Wszelkie zamówienia, które zostały opłacone przez Klienta przed terminem dostawy, zostaną wydane tylko i wyłącznie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta w złożonym zamówieniu.

5. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z jej regulaminem. Regulamin firmy kurierskiej UPS dostępny jest na stronie www.ups-poland.com. Dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera. W przypadku zmiany kuriera informacja na ten temat zostanie podana na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że próba doręczenia przesyłki nastąpi trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie przesłany do Galerii Ambra Stile. O przekazaniu Towaru do Galerii Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej zawarty w danych Klienta. W odniesieniu do Towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje automatycznie anulowane.

7. Do sprzedawanych przedmiotów dołączamy certyfikat poświadczający autentyczność kruszcu i kamieni wykorzystanych do realizacji przedmiotu.

8. Do każdego sprzedanego przedmiotu dołączamy paragon fiskalny, a na życzenie również fakturę Vat ( w tym celu konieczne jest przesłanie nr. NIP)

9. Zakupioną biżuterie Wysyłamy w ozdobnym opakowaniu.

10. Opłata za przesyłkę ( do 300 PLN – opłata 20 PLN za wysyłkę, powyżej 300 – gratis)

11. Sklep Internetowy realizuje dostawy na terenie Polski. Przy zamówieniach poza granice Polski należy każdorazowo skontaktować się z Ambra Stile drogą telefoniczną lub e-mail.

Płatności:


1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do sprzedaży realizowanej w Galerii Ambra Stile, z wyłączeniem przypadku gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, jako formę sprzedaży wskazano odbiór Towaru w Salonie.

2. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności
a. płatność przelewem bankowym
b. płatność za pobraniem do rąk kuriera,
c. płatność przy odbiorze w Galerii Ambra Stile.


3. Klient akceptuje, że w odniesieniu do niektórych Towarów, Sklep Internetowy może wprowadzić ograniczenia jak chodzi o wybór płatności z uwagi na specyfikę lub cenę zamawianego Towaru. Sklep Internetowy może wprowadzić dla Klienta ograniczenia w sposobie wyboru płatności, jeżeli Klient wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru.

4. W przypadku płatności realizowanych przy wykorzystaniu karty płatniczej Klient oświadcza, iż został poinformowany, że Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie do transakcji karty płatniczej Klienta przez osobę nieuprawnioną.

5. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar, chyba, że w konkretnym przypadku Sklep Internetowy dopuszcza możliwość płatności za Towar przy jego odbiorze.

Konto firmy Ambra Stile PKO SA 09124014311111001000509753

Przelewy zagraniczne w walucie Euro PKO SA 23 1240 1431 1978 0010 2656 0800

Przelewy zagraniczne w walucie USD PKO SA 4912401431178700100871706

SVIFT: PKO PPLPWKR

Anulowanie zamówienia: Gdy wysłano błędne zamówienie, należy jak najszybciej je anulować lub skorygować. Najlepiej wysłać e-mail ze swoimi danymi i informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu.